PRESSFORMAR

Press-och arbetsverktyg för design till tillverkning

Pdat är specialiserat på design och tillverkning av avancerade formar för tekniska plastprodukter. Vårt mål är att vara med från produktdesignstadiet. På så sätt kan vi hjälpa kunden att välja de bästa tekniska lösningarna med hänsyn till material och produktionsvolym under produktens hela livscykel.

Kundens behov styr allt. Innan tillverkningen av formen klargör vi tillsammans med kunden material, tillverkningsvolymer, noggrannhetskrav etc. På detta sätt kan vi erbjuda den mest optimala och bästa formstrukturen för varje enskild kunds specifika behov. Den verkliga användningen och ändamålet definierar metoderna.

Pressformar är inte som maskiner som kan köpas som färdiga katalogprodukter. De måste alltid designas och tillverkas enligt individuella kund- och produktkrav.

Se mer om våra pressgjutningstjänster.

Vi tillverkar formar för många olika ändamål, från prototyptillverkning till massproduktion.

  • Enkel- och flerformspresstöpningsformar
  • Fixturer
  • Skärverktyg
  • Forminsatser
  • Andra arbetsverktyg

Vi tillverkar formar av verktygsstål på Pdat's egen fabrik och använder standardiserade formkomponenter. Formytorna färdigställs enligt kundens behov.

Pressgjutning använder främst aluminium och zink. Processen skiljer sig avsevärt från formsprutning.

Precis som i formsprutningsprocessen finns det höga krafter vid arbete i pressgjutning. Formen måste vara mycket hållbar. Vi väljer de stålsorter som ska användas beroende på råmaterialet och produktionsvolymen. Pressgjutformar tillverkas alltid av härdat stål som klarar av den högsta belastningen möjligt. I pressgjutning varierar temperaturen från över 400 grader för zink till över 700 grader för aluminium.

Pressgjutningar kräver alltid efterbearketning. Aluminium och zink är råmaterial som behöver bearbetas. Materialet är nästan helt återvinningsbart i pressgjutning. Naturligtvis uppstår det spill vid efterbearbetningen, men det är minimalt.

Egenskaper hos en bra pressgjutform

  • Den bästa möjliga pressgjutformen är utformad för att exakt möta kundens behov.
  • Antalet hål är anpassat efter behoven.
  • Härdat stål är av tillräckligt hög kvalitet och hållbart.
  • Eventuella riskområden kan enkelt bytas ut med reservdelar.
  • Kylningen är tillräckligt effektivt utformad och utförd.


Slutmålet är att leverera en produkt som precis motsvarar kundens tekniska och visuella krav och vars produktionskostnader är så rimliga som möjligt.

Regelbundetunderhåll är nödvändigt

En bra pressgjutform behåller sin kvalitet när den väl underhålls. Regelbundet underhåll är minst lika viktigt som en bra produktdesign. Ibland ser vi gjutformar värda tiotusentals euro som inte har underhållits på åratal. Då kan det krävas en grundlig och dyr renovering.

Under de senaste åren har Pdat satsat alltmer på underhållstjänster. Till skillnad från de flesta av våra konkurrenter har vi en omfattande formservice på vår egen fabrik. Som kontraktstillverkare kan vi erbjuda en mångsidig formservice och ändringstjänst utförd på vår egen fabrik.

Priserna beror på helhetslösningen

Eftersom pressgjutformar inte är färdiga produkter som kan köpas som standard, finns det inga färdiga prislappar på dem. Priserna på produkterna bestäms av tillverkningsmetoderna samt de använda materialen och användningsområdena. En flerhålsform är naturligtvis dyrare än en enkelhålsform. På samma sätt är styckekostnaden för de delar som tillverkas med formen billigare om man väljer en flerhålsform. Det slutliga priset beror alltid på helhetslösningen.

Vi hjälper våra kunder att optimera designmaterialet för så enkel tillverkning som möjligt. Formarna testas alltid innan leverans. Vår fabrik i Åbo genomför en driftkontroll innan den slutliga leveransen.

Livscykeltjänster för pressgjutformar

Vi designar och tillverkar formar på vår egen fabrik och erbjuder även livscykeltjänster för formar från underhåll till ändringar. Läs mer om livscykeltjänster.

Pdat-underhållsanvisningar

Vi har utarbetat omfattande underhållsanvisningar för pressgjutformar. I handledningen ger vi bland annat instruktioner för transport och lagring samt listar punkter som ska kontrolleras vid små och stora underhåll. Av handledningen framgår underhåll, ändringar och andra åtgärder som har gjorts på formen. Genom att följa instruktionerna och genomföra regelbundet underhåll behåller formen sin goda skick och driftsäkerhet under en längre tid.

Kontakta oss
Painevalumuotti tehtaalla pöydällä.

Pressform

Pdat Oy

Pääskykalliotie 14
FI-21420 LIETO
Finland

Pdat Estonia OÜ

Peetri 11,
10415 Tallinn
Estonia

Pdat Sweden AB

Metangatan 1P
431 53 Mölndal
Sverige

Pdat UK Ltd

Midlands
UK & Ireland

Pdat HK Ltd, HQ office

Unit 08, 18/F TuenMun
Central Square
No 22 Hoi Wing Road
Tuen Mun, New territories,
Hong Kong

Julkaisu: The World of Products by Pdat Group 2024 (suomeksi)Publication: The World of Products by Pdat Group 2023 (in english)