PRODUKT DESIGN

Produkt design

Pdat stödjer kunden genom hela designprocessen för att produkter ska bli effektivare att tillverka och minimera risker. Med rätt design skapar vi förutsättningar för bättre kvalitet, längre livslängd och lägre tillverkningspriser för både verktyget och artiklar.

Våra tjänster innefattar:

  • Sortera ut bland ideer
  • Optimerar designfunktioner
  • CAD modulering baserat på ideer och skisser
  • Val av materialval
  • Val av ytfininsh och god produktdesign
  • Val av rätt verktygsstrategi för tänkt produktionsvolym
  • Prototypframtagning för verifiering av funktion och design
  • Formfyllnadsanalys

Vi använder Catia och Solidworks. När verktyget är färdig konstruerat erhåller kunden om den önskar kompletta ritningsfiler eller var på enstaka områden som tex utstötare.

Pdat Oy

Pääskykalliotie 14
FI-21420 LIETO
Finland

Pdat Estonia OÜ

Peetri 11,
10415 Tallinn
Estonia

Pdat Sweden AB

Metangatan 1P
431 53 Mölndal
Sverige

Pdat UK Ltd

Midlands
UK & Ireland

Pdat HK Ltd, HQ office

Unit 08, 18/F TuenMun
Central Square
No 22 Hoi Wing Road
Tuen Mun, New territories,
Hong Kong

Julkaisu: The World of Products by Pdat Group 2024 (suomeksi)Publication: The World of Products by Pdat Group 2023 (in english)